Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất theo quy định hiện nay

Bạn đang cần mua bán nhà đất thì mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là văn bản không thể thiếu. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ đến bạn mẫu hợp đồng mới nhất hiện nay.

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất theo quy định hiện nay

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì?

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng đất được hiểu là văn bản thỏa thuận về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các bên để hợp thức hóa việc chuyển nhượng đất sau khi có sự đồng ý giữa bên bán và bên mua.

Hợp đồng là mẫu số 37/HĐCN được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04 /2006/TTLT/BTP-BTNMT

Điều kiện ký mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Theo Luật Đất đai, người sử dụng đất được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

 1. Có Sổ đỏ
 2. Đất không có tranh chấp.
 3. Quyền sử dụng đất không bị cưỡng chế.
 4. Trong thời hạn sử dụng đất.
 5. Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Nội dung chính của mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hợp đồng chuyển nhượng đất bao gồm các nội dung sau đây:

 1. Tên, địa chỉ của các bên;
 2. Quyền, nghĩa vụ của các bên;
 3. Loại đất sử dụng, diện tích, vị trí khu đất, số hiệu, ranh giới và tình trạng đất;
 4. Thời hạn sử dụng đất và thời hạn sử dụng đất còn lại của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng;
 5. Số tiền chuyển nhượng;
 6. Phương thức, thời hạn thanh toán;
 7. Quyền hạn của người thứ ba với đất chuyển nhượng;
 8. Các thông tin liên quan đến đất và quyền sử dụng đất
 9. Trách nhiệm và nghĩa vụ của 2 bên khi vi phạm hợp đồng.

Quyền lợi và nghĩa vụ trong mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các bên

+ Bên chuyển nhượng:

Theo Bộ luật dân sự quy định về quyền của bên chuyển nhượng đất:

Bên chuyển nhượng có quyền được nhận lại tiền đã chuyển nhượng (nếu bên nhận chuyển nhượng chậm trả tiền thì người đó phải trả lãi theo lãi suất của Ngân hàng Nhà nước).

Ngoài việc tiền chuyển nhượng, họ còn có quyền hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất công chứng và yêu cầu bồi thường thiệt hại khi bên nhận chuyển nhượng không thực hiện nghĩa vụ trả tiền như đã cam kết trong hợp đồng.

Như vậy, theo Bộ luật dân sự quy định về nghĩa vụ của bên chuyển nhượng đất:

 1. Giao đất cho bên nhận phải đủ diện tích, đúng loại đất, vị trí và tình trạng đất như đã thoả thuận;
 2. Giao tất cả giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng.

+ Bên nhận chuyển nhượng:

Bên nhận chuyển nhượng sử dụng đất có các quyền sau đây:

 1. Yêu cầu bên chuyển nhượng giao cho mình giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất;
 2. Yêu cầu bên chuyển nhượng giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu và tình trạng đất như đã thoả thuận trong mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
 3. Được cấp Sổ đỏ
 4. Được sử dụng đất chuyển nhượng theo đúng mục đích, thời hạn.

Theo quy định của Bộ luật dân sự, bên nhận chuyển nhượng có nghĩa vụ:

“1. Trả đủ tiền, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thỏa thuận cho bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

 1. Đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và nhà nước về đất đai;
 2. Thực hiện các nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trong các nghĩa vụ cần thực hiện, nghĩa vụ trả đủ tiền và đúng thời hạn là nghĩa vụ cơ bản nhất của bên nhận chuyển nhượng đất

Sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với bên chuyển nhượng, bạn mang hóa đơn quay lại đây để nhận Sổ đỏ đứng tên bên mua.

Trên đây là mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất hiện nay. Hy vọng những thông tin chúng tôi chia sẻ thật sự hữu ích với bạn.

Hãy truy cập vào đây để xem thông tin về Phúc An Asuka  – the global citygrand sentosa