Hướng dẫn tải mẫu hợp đồng mua bán đất mới nhất

Hợp đồng mua bán đất là giao dịch dân sự và với thị trường bất động sản sôi động như hiện tại thì việc mua bán này gần như diễn ra liên tục. Hôm nay, dhland.net sẽ chia sẻ đến các bạn mẫu hợp đồng mua bán đất mới nhất. Đây là loại hợp đồng đầy đủ, chi tiết và hợp lệ nhất hiện nay.

Mẫu hợp đồng mua bán đất là gì?

Mẫu hợp đồng mua bán đất là một văn bản thỏa thuận giữa bên mua và bên bán. Hợp đồng chỉ được lập khi có sự đồng ý của hai bên trong từng điều khoản. Khi hai bên đã thống nhất được các phương thức thanh toán chuyển nhượng, thì hợp đồng mua bán đất sẽ được thành lập. Khi hợp đồng được ký, bên bán sẽ trao lại quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà cho bên mua và nhận lại một khoản tiền tương ứng theo thỏa thuận.

Với các giao dịch kinh doanh nhà đất, thì việc lập mẫu hợp đồng mua bán đất là rất quan trọng. Nó là căn cứ chứng minh quyền sử dụng đất mới của người mua. Từ hợp đồng, bên mua mới có căn cứ để yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm hồ sơ chuyển nhượng, sang tên quyền sở hữu nhà hoặc đất.

Chính vì vậy, việc soạn thảo thật chuẩn xác hợp đồng mua bán đất là điều kiện bắt buộc khi thực hiện mua bán đất đai nhà cửa. 

hop-dong-mua-ban-dat

====> Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua bài viết tại đây: Lagi New City

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

HỢP ĐỒNG SỐ: …………………CN

………….., ngày…..tháng……năm……

I. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

1. Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Ông (Bà): ………………………………………………………………….. sinh năm……………………….

– Chứng minh nhân dân số:………………….do:…………………………….Cấp ngày:……tháng…….năm……

– Nghề nghiệp: ……………………………………………………

– Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………

2. Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Ông (Bà): …………………………………………………………….. sinh năm ……………………….

– Chứng minh nhân dân số:………………….do:………………..Cấp ngày:……tháng…….năm……

– Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………

– Địa chỉ thường trú: ………………………………………………

Hoặc Ông (Bà):

– Đại diện cho (đối với tổ chức): ………………………………………………

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

– Số điện thoại: ………………………………… Fax…………………………………….(nếu có)

Thửa đất chuyển nhượng

– Diện tích đất chuyển nhượng: …………………………………………….. M2

– Loại đất: ……………………….Hạng đất (nếu có) ……………………………

– Thửa số: …………………………………………………………………………

– Tờ bản đồ số: …………………………………………………………………..

– Thời hạn sử dụng đất còn lại: ………………………………………………..

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: ………………………. do …………………………………… cấp ngày…….. tháng …….. năm…….

Tài sản gắn liền với đất (nếu có)

3. Hai bên nhất trí thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các cam kết sau đây :

– Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bằng số): ………………………………………………

(bằng chữ): ………………………………………………………………………………………………

– Giá chuyển nhượng tài sản : (nhà ở, công trình, vật kiến trúc, cây lâu năm và tài sản khác có trên đất) (bằng số):…………………………………………………….. 

(bằng chữ): ………………………………………………………………………………………………………….. 

– Tổng giá trị chuyển nhượng (bằng số)  ……………………………………………….

(bằng chữ) ……………………………………………………..

– Số tiền đặt cọc (nếu có) là (bằng số)………………………………………………………………………………… ,

(bằng chữ)  ……………………………………………………….

– Thời điểm thanh toán ………………………………………..

– Phương thức thanh toán: ……………………………………………..

– Bên chuyển nhượng phải chuyển giao đủ diện tích, đúng hiện trạng và các giấy tờ liên quan đến thửa đất chuyển nhượng và các tài sản kèm theo cho bên nhận chuyển nhượng khi hợp đồng này có hiệu lực.

– Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất (nếu không có thỏa thuận khác), tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ ghi nợ trước đây (nếu có), lệ phí địa chính theo quy định của pháp luật.

– Bên nhận chuyển nhượng  quyền sử dụng đất trả đủ tiền, đúng thời điểm và phương thức thanh toán đã cam kết.

– Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp lệ phí trước bạ.

4. Các cam kết khác : 

– Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất xin cam đoan thửa đất có nguồn gốc hợp pháp, hiện tại không có tranh chấp, không thế chấp, không bảo lãnh, không góp vốn (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận). Nếu có gì man trá trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Bên nào không thực hiện những nội dung đã thỏa thuận và cam kết nói trên thì bên đó phải bồi thường cho việc vi phạm hợp đồng gây ra theo quy định của pháp luật.

– Các cam kết khác………………………………………………………………………..

– Hợp đồng này lập tại ……………………………… ngày ….  tháng … năm …  

– Hợp đồng này lập thành ……. bản và có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xác nhận được chuyển nhượng.

Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 (Ghi rõ họ tên, chữ ký, dấu nếu có)

Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

         (Ghi rõ họ tên, chữ ký, dấu nếu có)

 

II. PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Nội dung xác nhận của cơ quan Địa chính cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất chuyển nhượng:

– Về giấy tờ sử dụng: ……………………………………………………

– Về hiện trạng thửa đất: ………………………………………………..

Chủ sử dụng đất: ………………………………………………………..

Loại đất: …………………………………………………………………..

Diện tích: ………………………………………………………………….

Thuộc tờ bản đồ số: …………………………………………………….

Số thửa đất: ………………………………………………………………

Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp: …………………………

– Về điều kiện chuyển nhượng: ……………………………………….

   Ngày … Tháng … Năm……

CƠ QUAN ĐỊA CHÍNH CẤP HUYỆN

(Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)

    Ngày … Tháng … Năm……

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN …………

(Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)

III. LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

 Ngày………tháng………..năm……… (bằng chữ ………………………………………)

Tại …………………………………………………………………………………………….(12),

Tôi ………………………………………, Công chứng viên, Phòng Công chứng số ……….,

Tỉnh/thành phố …………………………………..

CÔNG CHỨNG:

– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được giao kết giữa bên A là ………. Và bên B là ……………….………….; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

– Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

– Nội dung thỏa thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

– ………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………(13)

– Hợp đồng này được làm thành ………. bản chính (mỗi bản chính gồm ……. Tờ, …….. Trang), giao cho:

+ Bên A …… bản chính;

+ Bên B ……. bản chính;

Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

Số………………………….., quyển số …………….TP/CC-SCC/HĐGD.

 

    CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Lưu ý khi soạn thảo và ký kết hợp đồng mua bán nhà đất

hop-dong-mua-ban-dat

Là tài sản có giá trị lớn, nên lúc giao dịch mua bán đất đai, bạn cần đặc biệt lưu ý vấn đề hợp đồng thật chi tiết, đầy đủ. Đồng thời, trước khi đặt bút ký hợp đồng mua bán nhà đất, cần phải xem xét những vấn đề sau đây:

– Trước khi ký hợp đồng mua bán nhà đất, bạn cần tìm hiểu kỹ tình trạng lô đất định mua: có dính quy hoạch không, có bị tranh chấp không, đất thuộc mục đích sử dụng có thích hợp nhu cầu  mua hay không, có còn hạn sử dụng hay không, có bị kê biên hay không,…

– Xem xét kỹ hồ sơ về quyền sử dụng lô đất. Nhờ đến cơ quan chức năng, phòng công chứng đất đai xác minh tính hợp pháp của hồ sơ trong hợp đồng mua bán nhà đất.

– Biên soạn hợp đồng mua nhà đất thật chi tiết, tường tận, kỹ càng.

Hợp đồng mua bán nhà đất cần công chứng tại phòng công chứng thì mới có hiệu lực. Không nên mua nhà đất bằng giấy viết tay hoặc vi bằng.

Tóm lại vấn đề soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất mới nhất”

Soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất là một trong những dịch vụ nổi bậc của dhland.net cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi viết hợp đồng theo ý của người sử dụng dịch vụ. Không những thế, chúng tôi còn có luật sư tư vấn đất đai hỗ trợ tư vấn pháp lý nhằm đảm bảo lợi quyền và lợi ích cho người mua. 

Hãy cũng theo chân chúng thôi tham khảo Grand Marina