88 m2 mặt tiền đường Song Hành, khu Nam Rạch Chiếc, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
Liên Hệ
Liên Hệ Liên Hệ
Liên Hệ
Liên hệ Đồng Nai
Liên hệ
35-55m2 Bình Định
1 - 1.5 Tỷ/căn
60-150m2 Thuận An - Bình Dương
1.5 Tỷ/nền