Những kiến thức quan trọng về đồ án quy hoạch đơn vị ở

Đồ án quy hoạch đơn vị ở là một đồ án luyện tập cho sinh viên những kỹ năng cơ bản trong việc quy hoạch các khu dân cư đô thị theo mô hình đơn vị ở – một mô hình có nhiều ưu điểm, được áp dụng phổ biến trong đô thị hiện đại.

Những kiến thức quan trọng về đồ án quy hoạch đơn vị ở

6 nguyên lý thiết kế đồ án quy hoạch đơn vị ở là gì?

  1. Quy mô dân số của một “đơn vị ở” phải đảm bảo tối thiểu cho một trường tiểu học hoạt động
  2. Thương mại được phát triển tại rìa của cộng đồng, nơi giáp ranh với các khu dân cư kế cận và đường giao thông đối ngoại
  3. Công viên và các không gian nghỉ dưỡng, thể dục – thể thao ngoài trời cần được bố trí
  4. Ranh giới của cộng đồng được xác lập rõ ràng bằng đường giao thông đối ngoại bao bọc
  5. Công trình công cộng như trường học, nhà trẻ cần được tập trung xung quanh một khu vực trung tâm của cộng đồng
  6. Đường giao thông nội bộ cần được thiết kế tỉ lệ thuận với lưu lượng dự đoán và không khuyến khích giao thông xuyên cắt từ bên ngoài.

Các quy định sử dụng đất trong đồ án quy hoạch đơn vị ở

Diện tích đất đơn vị ở ít nhất là 8m2/người. Chỉ tiêu đất đơn vị ở trung bình của toàn đô thị phải không lớn hơn 50m2/người. Trường hợp đô thị du lịch, đô thị miền núi,…phải có luận cứ để lựa chọn chỉ tiêu thích hợp

– Đất cây xanh đơn vị ở nơi công cộng phải đạt ít nhất 2m2/người, trong đó đất cây xanh trong nhóm nhà ở tối thiểu phải đạt 1m2/người;

– Đất công trình giáo dục mầm non và phổ thông cơ sở tối thiểu phải đạt 2,7 m2/người.

– Đất các khu vực sử dụng hỗn hợp được quy đổi ra loại đất tương ứng theo tỷ lệ diện tích sàn sử dụng cho mỗi loại chức năng

– Đối với các khu vực có thu nhập thấp, chỉ tiêu quy hoạch đất đơn vị ở phải đạt ít nhất 70% so với các quy định trên, đồng thời, mặt cắt ngang đường giao thông nhỏ nhất phải đảm bảo 4m.

Những nhân tố để nâng cao đồ án quy hoạch đơn vị ở

Về nguồn nhân lực

Những đối tượng trực tiếp tham gia nghiên cứu quy hoạch đơn vị ở là yếu tố quan trọng nhất để tạo ra một đồ án quy hoạch có chất lượng. Vì vậy, người làm công tác nghiên cứu cần phải có khả năng sáng tạo và kiến thức chuyên môn.

Về tuyển dụng cán bộ

Việc đào tạo, bồi dưỡng và tiếp tục rèn luyện nâng cao trình độ khoa học chuyên ngành cũng như các kiến thức chuyên môn khác như tin học, ngoại ngữ… cho các cán bộ càng trở nên hết sức quan trọng.

Về công nghệ

Việc nghiên cứu lựa chọn và chuyển giao công nghệ phần mềm để phục vụ quá trình nghiên cứu thiết kế các đồ án quy hoạch đơn vị ở, nâng cao chất lượng trang thiết bị cho phù hợp đáp ứng yêu cầu mở rộng quan hệ, giao lưu trong quá trình hội nhập của đất nước.

Về nội dung, phương pháp nghiên cứu quy hoạch và các quy định

Việc điều chỉnh sửa đổi các văn bản hiện hữu, đổi mới nội dung và xây dựng phương pháp luận là một việc cần thiết và cấp bách để tạo ra một hệ thống các quy định, tiêu chuẩn quy phạm phù hợp, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đồ án.

Về vấn đề xét duyệt

Hiểu rõ ý nghĩa của đồ án quy hoạch đơn vị ở, cải tiến các thủ tục phê duyệt và tập trung đúng thời điểm cũng là một yếu tố để các đồ án đảm bảo chất lượng và tiến độ

Trên đây là những nội dung quan trọng trong đồ án quy hoạch đơn vị ở. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo từ những người chuyên gia có thẩm quyền và chuyên môn cao

====>>. Xem dự án biên hòa new city