Đề xuất kê khai thuế thu nhập cá nhân theo mức mới từ 2020

Thuế thu nhập cá nhân là khoản thuế đã được chính thức áp dụng ở nước ta trong thời gian hơn mười năm, về cơ bản nó mang đến cho nguồn thu ngân sách nhà nước đáng kể để kiến thiết đất nước.

Tuy nhiên đã 7 năm trôi qua, mức tính thuế thu nhập cá nhân đã không được điều chỉnh mặc dù các chỉ số kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng, mức độ lạm phát đã tăng lên một mức khác.

Chính vì vậy trong năm 2020 này chính phủ đã nhận được những tham mưu đề xuất về việc thay đổi mức kê khai thuế thu nhập cá nhân cho phù hợp với tình hình mới.

Những kỳ vọng trong mức thay đổi kê khai thuế thu nhập cá nhân

Như cách tính hiện hành, cá nhân bắt đầu đóng thuế thu nhập cá nhân khi khoản thu nhập của mình vượt mức 9 triệu đồng trên tháng hoặc 108 triệu đồng trên năm.

Đối với cá nhân có người phụ thuộc và cá nhân đó trực tiếp chu cấp nuôi dưỡng thì sẽ được tính khoản miễn trừ gia cảnh là 3,6 triệu đồng trên một người phụ thuộc.

Theo cách tính mới, mức thu nhập mà cá nhân bắt đầu phải đóng thuế được nâng lên là 11 triệu trên 1 tháng, tương ứng với 132 triệu trên một năm, tăng 2 triệu đồng trên một tháng.

Với những người phụ thuộc, sẽ được miễn giảm với một khoản tính là 4,4 triệu đồng trên tháng, tăng hơn 8 trăm ngàn đồng so với mức tính hiện hành.

Việc thay đổi mức tính này về cơ bản sẽ mang đến sự hài lòng cũng như sẽ giảm bớt được khoản tiền đóng thuế cho các cá nhân, có điều kiện tốt hơn cho cuộc sống và phù hợp hơn với tình hình kinh tế mới.

kê khai thuế thu nhập cá nhân

Xem bài kế tiếp: dự án Grand Center

Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới tác động gì đến ngân sách nhà nước

Thuế là nguồn thu chính của ngân sách nhà nước, do đó mọi điều chỉnh liên quan đến việc thu thuế sẽ trực tiếp tác động đến những con số nguồn thu của ngân sách nhà nước.

Trong việc đề xuất điều chỉnh mức tính thuế thu nhập cá nhân, có thể nói những con số này là không hề nhỏ và giảm mức thu ngân sách, cụ thể như sau:

Với cách tính như cũ, năm 2019 đóng góp ngân sách nhà nước của thuế thu nhập cá nhân là xấp xỉ 80 ngàn tỉ đồng/năm, chiếm tỉ trọng không nhỏ trong tổng thu ngân sách.

Nếu áp dụng với cách tính mới, thì mức thu về thuế thu nhập cá nhân cho ngân sách nhà nước sẽ giảm khoảng 13%, tương đương với con số hơn 10.000 tỷ đồng/năm

Hiện tại theo ý kiến của bộ tài chính thì việc điều chỉnh mức tính thuế này là phù hợp với điều kiện kinh tế người dân hiện nay, nhưng cũng có đôi chút lo ngại cho sự sụt giảm nguồn thu ngân sách cũng không phải con số nhỏ, cần có những phương án để bù nguồn thiếu hụt nói trên, hạn chế việc tác động đến tình hình chung của ngân sách nhà nước.

===> Xem thông tin về dự án Q7 Saigon Riverside7