Hợp đồng đặt cọc mua bán căn hộ chung cư và những điểm cần lưu ý

Hợp đồng đặt cọc mua bán căn hộ chung cư là văn bản thỏa thuân về việc giao dịch, mua bán tài sản là căn hộ chung cư giữa bên mua và bên bán. Những bản hợp đồng này được soạn thảo đi kèm những điều khoản về quyền và nghĩa vụ, đặc điểm của căn hộ mà bên mua và bên bán đã thống nhất chung. Đây cũng là căn cứ đưa thực hiện những giao ước đi kèm, và là văn bản cần đặc biệt lưu tâm cho mọi khách hàng,

hợp đồng đặt cọc mua bán căn hộ chung cư

hợp đồng đặt cọc mua bán căn hộ chung cư

Chúng ta nên tách biệt hai khái niệm: hợp đồng đặt cọc và hợp đồng mua bán căn hộ chung cư, trong đó:

Hợp đồng đặt cọc được xem là văn bản thỏa thuận về việc bên mua đồng ý mua căn hộ của bên bán, và đặt trước một khoản chi phí thiện chí, đảm bảo cho việc giao dịch được diễn ra như dự kiến. Có rất nhiều điều khoản cần quan tâm, tuy nhiên lưu ý lớn nhất đó là thời gian thực hiện hợp đồng này, và số tiền đặt cọc tối đa cho hợp đồng đặt cọc là không quá 30% tổng giá trị tài sản căn hộ chung cư.

Xem chi tiết căn hộ hausviva tại đây

Hợp đồng mua bán là văn bản về thỏa thuận mua bán được bên bán và bên mua xác lập khi chung cư đã xây dựng xong phần móng, theo đúng mẫu và đúng quy chuẩn của luật bất động sản Việt Nam. Nội dung trong văn bản này thể hiện rất rõ ràng về tất cả những điều khoản, những đặc điểm chi tiết của căn hộ kể trên, quyền và nghĩa vụ của cả hai bên trong quá trình mua bán, những hướng khắc phục xử lý vi phạm nếu có, hoặc các điều kiện về bàn giao, cam kết từ bên bán với bên mua…

Điểm chung của cả 2 loại hợp đồng này mà khách hàng cẩn lưu ý: mỗi văn bản cần có chữ ký đầy đủ của chủ thể là bên bán và bên mua, có chữ ký của công chứng viên, người làm chứng, hoặc dấu mộc pháp nhân hợp pháp rõ ràng. Các bản của hợp đồng này giữa các bên là giống nhau, đồng nhất về nội dung.

Vì vậy, khi thực hiện mua bán căn hộ chung cư, quý khách hàng cần phải tham khảo và kiểm tra chính xác trước khi phát sinh nghĩa vụ về tài chính!

Xem bài viết liên quan tại đây: căn hộ laimian city