Bảng tính thuế thu nhập cá nhân dùng để làm gì?

Thuế là nghĩa vụ của mọi công dân đối với nhà nước, và bắt buộc phải thực hiện theo luật thuế, trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc xử phạt hình sự tùy theo từng mức độ.

Có khá nhiều loại thuế phí được quy định khá rõ ràng, và có những hướng dẫn kê khai rất cụ thể để cá nhân, tổ chức thực hiện chính xác, tránh sai sót và thất thu nguồn thuế của nhà nước.

Trước kia, các cá nhân có thu nhập bao nhiêu sẽ được hưởng bấy nhiêu mà không phải khấu trừ khoản thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên 15 năm trở lại đây nhà nước đã áp dụng thuế thu nhập cá nhân cho các cá nhân, mỗi người có một mã số thuế riêng để công khai dữ liệu.

Bảng tính thuế thu nhập cá nhân

Bảng tính thuế thu nhập cá nhân căn cứ để tính thuế

Bảng tính thuế thu nhập cá nhân là văn bản được ban hành bởi tổng cục thuế, trên đó thể hiện nội dung tính thuế thu nhập cá nhân, chi tiết cách tính và các điều kiện áp dụng tính thuế thu nhập cá nhân.

Thuế thu nhập cá nhân là khoản thuế mà các  cá nhân phải đóng cho nhà nước khi thu nhập mình vượt ngưỡng được tính thuế, khấu trừ lại một phần thu nhập của mình cho nhà nước.

Thuế thu nhập cá nhân được xác định dựa trên mức thu nhập của một cá nhân tính theo năm. Số tiền vượt mức 108 triệu sẽ bắt đầu được tính mức thuế lũy tiến từ 5 đến 35%.

Vì thu nhập các cá nhân là theo từng tháng, nên khoản thuế này sẽ được tạm tính khấu trừ từng tháng và quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo năm vào dịp đầu năm kế tiếp sau đó.

Nếu cá nhân nào đóng thuế tạm tính đã vượt mức so với mức thuế tổng cả năm phải đóng thì sẽ được hoàn thuế, còn nếu đóng tạm tính trước đó nhỏ hơn mức thuế tổng cả năm thì phải đóng bổ sung thuế cho đầy đủ.

Bảng tính thuế thu nhập cá nhân

===> Xem thông tin về q7 riverside

Ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho bảng thuế thu nhập cá nhân?

Cá nhân nào thì người đó sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với mã số thuế cá nhân và khoản nộp thuế thu nhập cá nhân của mình nếu có.

Nếu cá nhân đang làm thuê cho doanh nghiệp công ty nào đó thì có thể tự khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo năm hoặc cũng có thể ủy quyền cho bộ phận kế toán thuế của công tuy để được hỗ trợ nhanh chóng, chính xác.

Khi kê khai thuế thu nhập cá nhân cũng nên lưu ý nhà nước có chính sách miễn giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân đang có người phụ thuộc cần chu cấp nuôi dưỡng.

Mỗi cá nhân phụ thuộc nuôi dưỡng sẽ được tính 43,2 triệu/năm tính cộng vào con số miễn thuế 108 triệu/năm. Và số lượng cá nhân phụ thuộc nuôi dưỡng càng nhiều thì càng được miễn giảm cao trên công thức tính cộng dồn như trên.

Tham khảo thêm thông tin về biên hòa new city