Hướng dẫn set Facebook ads khách hàng tiềm năng

Click chuột vào góc trên bên phải màn hình -> Chọn mũi tam giác quay xuống -> Click vào tạo quảng cáo (đối với tài khoản chưa chạy quảng cáo lần nào) hoặc quản lý quảng cáo (đối với tài khoản đã chạy quảng cáo)

Hướng dẫn set Facebook ads khách hàng tiềm năng

Click chọn tạo -> chọn tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Hướng dẫn set Facebook ads khách hàng tiềm năng

Đặt tên chiến dịch và bấm tiếp tục

Hướng dẫn set Facebook ads khách hàng tiềm năng

Tiếp theo đặt tên quảng cáo và chọn trang cần chạy (Đối với 1 số trang mới các bạn phải chấp nhận điều khoản của facebook)

Hướng dẫn set Facebook ads khách hàng tiềm năng

Phần đối tượng chọn địa điểm, tuổi, giới tính, ngôn ngữ phần nhắm mục tiêu chi tiết các bạn nhắm chọn nhân khẩu học, sở thích, hành vi

Hướng dẫn set Facebook ads khách hàng tiềm năng

Chọn vị trí quảng cáo -> ngân sách và lịch chạy -> Tiếp tục

Hướng dẫn set Facebook ads khách hàng tiềm năng

Đặt tên quảng cáo chọn định dạng để chạy (có 2 định dạng: xoay vòng và một hình ảnh/video)

Hướng dẫn set Facebook ads khách hàng tiềm năng

Nhập văn bản, hình ảnh, tiêu đề, mô tả

Hướng dẫn set Facebook ads khách hàng tiềm năng

Chọn mẫu phản hồi hoặc tạo mới (nếu chưa có)

Hướng dẫn set Facebook ads khách hàng tiềm năng

Ấn Xác nhận và hoàn tất chiến dịch quảng cáo