Ebook Cẩm nang A- Z cho môi giới đang tìm kiếm khách hàng bất động sản

tim-kiem-khach-hang-bat-dong-san-1-4.png

Ebook này sẽ giúp bạn :

  • Hiểu rõ về nhóm khách hàng bất động sản
  • Các kênh tiếp cận phù hợp với từng phân khúc khách hàng
  • Các kênh tiếp cận mất phí và không mất phí
  • Các công cụ vận hành Marketing Online hiệu quả
  • Kỹ năng làm việc với khách hàng bất động sản

Đăng ký và nhận tài liệu miễn phí

Vui lòng điền đầy đủ thông tin