100m2 Đồng Nai
12 Triệu/m2
100m2 Long Thành - Đồng Nai
18 Triệu/m2 (Đã VAT)